Duurzaamheid

Een groeiend aantal consumenten is op zoek naar ethisch verantwoorde producten. Afnemers hebben steeds meer oog voor producenten die bewuste duurzame keuzes maken.
Naast onze reguliere kazen hebben we de afgelopen jaren sterk ingezet op biologische en biologisch-dynamische kazen. De biologische en biologisch-dynamische melk die hiervoor wordt aangeleverd, verbindt ons met de bijbehorende landbouw. Biologische melkveehouders zijn gebonden aan specifieke eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. Bij biologische productiemethoden wordt géén gebruik gemaakt van kunstmest en kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Hierdoor blijft de bodem vrij van onnatuurlijke stoffen.
In ons eigen productieproces beperken we het restafval tot een minimum. Voor kazen die we zelf afkeuren, maar volledig veilig zijn voor consumptie, zoeken we actief naar afnemers in de smeltkaasproductie. De wei werken we in eigen beheer af tot halffabrikaat voor verdere verwerking in de voedingsmiddelenindustrie. Verpakkings- en ander restafval wordt gesorteerd afgevoerd. 

Wilt u meer weten, klik dan hier voor ons MVO-jaarverslag.