Goed werkgeverschap

De groei die Henri Willig sinds de oprichting heeft doorgemaakt, danken we aan de goede wisselwerking tussen directie en werknemers. Wij streven ernaar elkaar te versterken en met hetzelfde doel voor ogen verder te groeien. Hierbij zien we een belangrijke rol weggelegd voor de personeelsvereniging en de Ondernemingsraad. Het ene als sociaal platform; het andere om vanuit een gezamenlijke betrokkenheid belangrijke kennis, ervaringen, meningen en ideeën te leveren vanuit de verschillende werkvelden van ons bedrijf. Met een open instelling nemen we deze informatie als waardevolle basis mee in onze besluiten. Een eerlijk personeelsbeleid, veilige arbeidsomstandigheden en secundaire arbeidsvoorwaarden geven verder invulling aan onze wens een goed werkgever te zijn.

 

Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van Henri Willig is erop gericht om medewerkers een gezonde werkomgeving te bieden. De risico’s ten aanzien van werkzaamheden en onze productiefaciliteit staan beschreven in het arbomanagementsysteem dat VCA is gecertificeerd. Hier staan onder meer in opgenomen het BHV-plan, hoe om te gaan met gevaarlijke situaties, met lichamelijk belastend werk, met ongevallen en met ziekte. Door systematisch volgens de beschreven veiligheidsprincipes te werken kunnen we de risico's effectief beheersen en voldoen we aan alle verlangde veiligheidseisen. Daarbij helpt het ons toekomstige arboprestaties verder te verbeteren.


2019

Nantwich Cheese Awards Engeland

Beste biologische kaas

  Hooidammer Supreme Biologisch Koekaas 8kg

Nantwich Cheese Awards Engeland

Beste Nederlandse Kaas

  Geitenkaas Pikant 8kg

2018

Nantwich Cheese Awards Engeland

Polderkaas sheep cheese extra old

  Beste schapen kaas

Nantwich Cheese Awards Engeland

Pure Gold

  Beste Hollandse kaas

2016

Nantwich Cheese Awards Engeland

Beste Biologische Kaasspecialiteit

  Biologische Gouda Oud

Nantwich Cheese Awards Engeland

Reguliere Geitenkaas met toevoegingen

  Polderkaas Gold Geitenkaas Extra Oud

2015

World Cheese Awards Engeland

Halfharde Reguliere Geitenkaas

  Polderkaas Gold Geitenkaas Extra Oud

2014

Kaesiade Tirol Oostenrijk

Reguliere Geitenkaas

  Polderkaas Gold Geitenkaas Extra Oud

2013

Nantwich Cheese Awards Engeland

Reguliere Geitenkaas met toevoegingen

  Polderkaas Blanc Geitenkaas Fenegriek

Global Cheese Awards Engeland

Reguliere Geitenkaas met toevoegingen

  Polderkaas Blanc Geitenkaas Fenegriek

Global Cheese Awards Engeland

Beste Biologische Kaas

  Biologische Koekaas Groene Pesto

Het maken van een kopie door middel van fotokopie, printscreen, of enige andere duplicatie van onze website of delen daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaasmakerij Henri Willig