Onze werkwijze

Onze productiefaciliteit in Heerenveen produceert grote volumes kazen. Dit zijn de reguliere Hollandse kazen en babykaasjes, maar ook specialiteiten zoals Polderkaas, Polderkaas Biologisch  en Hooidammer. Henri Willig produceert, verpakt en levert aan groothandels en winkels in meer dan 30 landen.

De kaasboerderijen in de regio Noord-Holland produceren ook kaasjes, maar op kleinere schaal. Deze producten zijn verkrijgbaar in de winkels van deze hoeves.

Het productieproces: zo werken wij

Productiecapaciteit

De verscheidenheid in ons assortiment kazen is terug te zien in ons productieproces. We zijn gewend snel en effectief te schakelen tussen verschillende kaastypen in kleine tot middelgrote partijen, in opdracht van groothandelaars. Aan de andere kant produceren we ook steeds vaker op grotere schaal voor internationale retailers.

De capaciteit van onze kaasmakerijen ligt rond de 5500 ton kaas per jaar. Henri Willigs hoofdproductiefaciliteit bevindt zich in Heerenveen.  

Melkleveranciers

Henri Willig werkt samen met ongeveer 60 Nederlandse melkleveranciers. Zij leveren reguliere, biologische en biologisch dynamische koemelk en de reguliere en biologische geiten- en schapenmelk. We hanteren strikte normen ten aanzien van de versheid en kwaliteit van deze melk. Elke leverancier ondergaat hiertoe een strenge audit. Bij elke aflevering wordt tevens een proefmonster genomen voor chemische- en microbiologische analyse.

Kaasmaken, een vak apart

Van melk wrongel maken
Onze eigen RMO’s (Rijdende Melkontvangst) halen de melk op bij onze boeren en brengen het naar de fabriek. De melk wordt binnen 24 uur gestandaardiseerd en gepasteuriseerd. Na toevoeging van zuursel en stremsel wordt de wrongel (eerste stadium van de kaas) traditioneel bereid met een wrongelbereider. Zuursel is een hulpstof, bestaande uit natuurlijke melkzuurbacteriën en zet de suiker (lactose) in de melk om in melkzuur. Zuursel bevordert ook het stremmen van de melk en is van invloed op de smaak en de houdbaarheid van de kaas. Stremsel zorgt voor het samenklonteren van de eiwitbolletjes in de melk, het insluiten van het vet en het vormen van de wrongel.

Na de wrongelbereider wordt de wrongel gesneden en wordt de lactose eruit  gewassen. Hierdoor ontstaat een milde kaas. De wrongel worden afgevuld in vaten en geperst. Voordat de kaas de kaasmakerij verlaat, wordt deze altijd op metaal gedetecteerd. In geval er kruidenkaas wordt gemaakt, voegen we deze toe in de stap vlak voor het afvullen. De kruiden worden speciaal geselecteerd voor het fijne aroma en de hoge kwaliteit, voor een optimale smaak in de kaas. 

Van wrongel kaas maken: pekelen en rijpen
De geperste wrongel wordt enige tijd gezouten in pekel. Tijdens het pekelen trekt zout in de kaas. Het geeft de korst meer stevigheid en maakt de kaas langer houdbaar. Ook is zout van invloed op de smaak. Daarom worden de Nederlandse kazen in een zout- of pekelbad ondergedompeld. De kaas wordt circa twee dagen gepekeld en daarna op houten planken gelegd om te rijpen. We noemen dit natuur rijpen. De kaas ligt in alle rust in ons pakhuis onder ideale omstandigheden te rijpen. De kaas wordt tijdens het rijpingsproces regelmatig behandeld en gekeerd en visueel gekeurd om te zorgen voor een optimale smaak en kwaliteit.

Tijdens de rijping krijgt de kaas een dunne laag plastic coating. Het dient ervoor om het vochtgehalte in de kaas te reguleren. Er moet namelijk niet teveel vocht uit de kaas verdampen, maar ook niet te weinig. Afhankelijk van de ouderdom van de kaas kan de kaas minimaal 21 dagen liggen (jonge kaas) tot meer dan 1 jaar (extra oude kaas). Als de kaas de juiste leeftijd heeft, wordt de rijping vertraagd door een laag paraffine op de kaas aan te brengen. Dit is tevens een beschermlaag. Afhankelijk van de klant wordt hiervoor of hierna een etiket en banderol aangebracht. Alle kazen gaan voor de verpakking nogmaals door een metaaldetector. Alle kazen worden individueel verpakt in een kartonnen doos.

Certificaten

Een optimale en constante kaaskwaliteit is alleen mogelijk wanneer het productieproces systematisch en veilig verloopt. Dat verloop - van inkoop tot logistiek en nazorg - beschrijven we zorgvuldig in ons kwaliteitshandboek. Om ervoor te zorgen dat deze processen en procedures ook daadwerkelijk gestandaardiseerd zijn, wordt ons productieproces periodiek gecontroleerd volgens de richtlijnen van de voedselveiligheidssystemen HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), BRC (British Retail Consortium) en IFS (International Food Standard).
Met de certificering van deze kwaliteitssystemen voldoen we aan de eisen ten aanzien van productie en verpakking van voedingsmiddelen, die op Europees en internationaal niveau worden verlangd. Deze standaarden garanderen uniformiteit en voedselveiligheid van een hoog kwaliteitsniveau.Zorg voor kwaliteit

Henri Willig produceert de lekkerste kazen die veilig kunnen worden geconsumeerd. We hanteren de strengste normen om kwalitatief hoogwaardige, veilige producten op de markt te brengen.

Om dat te realiseren is een goed werkend kwaliteitssysteem essentieel. Het geheel aan procedures, werkinstructies en registratieformulieren is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Traceerbaarheid is ook een sleutelelement in ons risicobeheersingsysteem. Door labeling kunnen wij de identificatiegegevens tijdens productie, opslag en distributie van elk kaasproduct terughalen.

Hygiënebeleid

In het belang van de consument, maar ook in ons eigen belang voeren we een strikt hygiënebeleid. Dat komt tot uitdrukking in een pakket hygiëneregels, waarvan elke medewerker op de hoogte is en waarbij streng op naleving wordt toegezien. Jaarlijks volgen alle medewerkers een hygiënetraining en waar nodig worden hygiëneregels aangepast of aangevuld. Bezoekers mogen alleen onder dezelfde voorschriften en alleen onder begeleiding de productieruimte betreden. De microbiologische waarden worden periodiek geanalyseerd.

Grondstoffen

Henri Willig werkt samen met ongeveer 60 melkleveranciers. Zij leveren reguliere, biologische en biologisch dynamische koemelk en reguliere en biologische geiten- en schapenmelk. We hanteren strikte normen ten aanzien van de versheid en kwaliteit van deze melk. Elke leverancier ondergaat hiertoe een strenge audit. Bij elke aflevering wordt tevens een proefmonster genomen voor chemische en microbiologische analyse.

Voor de verschillende kruidenrecepturen werken we samen met vaste leveranciers om consistentie in smaak en kwaliteit te waarborgen. Onze keurmeesters en analisten zien hier bij elke nieuwe levering op toe.

Certificaten

Om de kwaliteit en voedselveiligheid van onze producten te garanderen is de productielocatie in Heerenveen gecertificeerd volgens de volgende kwaliteitssystemen:

Procescertificering melktransport
Procescertificering deel 1
Procescertificering deel 2
BRC
IFS
GMP+
Skal
Demeter
Om de kwaliteit en voedselveiligheid van onze producten te garanderen is de productielocatie in Katwoude gecertificeerd volgens de volgende kwaliteitssystemen:

FSCC22000
GMP+
Skal


Verantwoord ondernemen: zo doen wij dat

Als moderne producent komen we tegemoet aan veranderende belangen en eisen van de maatschappij. Henri Willig gelooft dat groei, duurzaamheid en goed werkgeverschap prima samengaan. Openheid is hierbij een kracht. De mening van de consument, van onze afnemers en van onze medewerkers is van groot belang voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Daarnaast proberen we op verschillende manieren maatschappelijk onze bijdrage te leveren.

Duurzaamheid

Een groeiend aantal consumenten is op zoek naar ethisch verantwoorde producten. Afnemers hebben steeds meer oog voor producenten die bewuste duurzame keuzes maken.
Naast onze reguliere kazen hebben we de afgelopen jaren sterk ingezet op biologische en biologisch-dynamische kazen. De biologische en biologisch-dynamische melk die hiervoor wordt aangeleverd, verbindt ons met de bijbehorende landbouw. Biologische melkveehouders zijn gebonden aan specifieke eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. Bij biologische productiemethoden wordt géén gebruik gemaakt van kunstmest en kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Hierdoor blijft de bodem vrij van onnatuurlijke stoffen.
In ons eigen productieproces beperken we het restafval tot een minimum. Voor kazen die we zelf afkeuren, maar volledig veilig zijn voor consumptie, zoeken we actief naar afnemers in de smeltkaasproductie. De wei werken we in eigen beheer af tot halffabrikaat voor verdere verwerking in de voedingsmiddelenindustrie. Verpakkings- en ander restafval wordt gesorteerd afgevoerd.

Goed werkgeverschap

De groei die Henri Willig sinds de oprichting heeft doorgemaakt, danken we aan de goede wisselwerking tussen directie en werknemers. Wij streven ernaar elkaar te versterken en met hetzelfde doel voor ogen verder te groeien. Hierbij zien we een belangrijke rol weggelegd voor de personeelsvereniging en de Ondernemingsraad. Het ene als sociaal platform; het andere om vanuit een gezamenlijke betrokkenheid belangrijke kennis, ervaringen, meningen en ideeën te leveren vanuit de verschillende werkvelden van ons bedrijf. Met een open instelling nemen we deze informatie als waardevolle basis mee in onze besluiten. Een eerlijk personeelsbeleid, veilige arbeidsomstandigheden en secundaire arbeidsvoorwaarden geven verder invulling aan onze wens een goed werkgever te zijn.

Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van Henri Willig is erop gericht om medewerkers een gezonde werkomgeving te bieden. De risico’s ten aanzien van werkzaamheden en onze productiefaciliteit staan beschreven in het arbomanagementsysteem dat VCA is gecertificeerd. Hier staan onder meer in opgenomen het BHV-plan, hoe om te gaan met gevaarlijke situaties, met lichamelijk belastend werk, met ongevallen en met ziekte. Door systematisch volgens de beschreven veiligheidsprincipes te werken kunnen we de risico's effectief beheersen en voldoen we aan alle verlangde veiligheidseisen. Daarbij helpt het ons toekomstige arboprestaties verder te verbeteren.

Maatschappelijke betrokkenheid

Kaasmakerij Henri Willig staat midden in de samenleving en voelt zich betrokken bij het reilen en zeilen van de maatschappij. Deelnemen aan het arbeidsproces maakt mensen in onze ogen gelukkiger en geeft meer voldoening dan thuiszitten. Wij proberen hier een steentje aan bij te dragen door mensen in een reïntegratieproces weer onder begeleiding bij ons te laten werken. Ook consulteren we bij invulling van vacatures regelmatig het Arbeidsbureau om (al langer) werkzoekenden een baan te bieden. Verder helpen we studenten graag aan een stageplaats of een tijdelijke baan. Daarnaast ondersteunen we waar we kunnen verschillende maatschappelijke, culturele of sportieve doelen en initiatieven.


2018

Nantwich Cheese Awards Engeland

Polderkaas sheep cheese extra old

  Beste schapen kaas

Nantwich Cheese Awards Engeland

Pure Gold

  Beste Hollandse kaas

2016

Nantwich Cheese Awards Engeland

Beste Biologische Kaasspecialiteit

  Biologische Gouda Oud

Nantwich Cheese Awards Engeland

Reguliere Geitenkaas met toevoegingen

  Polderkaas Gold Geitenkaas Extra Oud

2015

World Cheese Awards Engeland

Halfharde Reguliere Geitenkaas

  Polderkaas Gold Geitenkaas Extra Oud

2014

Kaesiade Tirol Oostenrijk

Reguliere Geitenkaas

  Polderkaas Gold Geitenkaas Extra Oud

2013

Nantwich Cheese Awards Engeland

Reguliere Geitenkaas met toevoegingen

  Polderkaas Blanc Geitenkaas Fenegriek

Global Cheese Awards Engeland

Reguliere Geitenkaas met toevoegingen

  Polderkaas Blanc Geitenkaas Fenegriek

Global Cheese Awards Engeland

Beste Biologische Kaas

  Biologische Koekaas Groene Pesto

Het maken van een kopie door middel van fotokopie, printscreen, of enige andere duplicatie van onze website of delen daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaasmakerij Henri Willig