Maatschappelijke betrokkenheid

Kaasmakerij Henri Willig staat midden in de samenleving en voelt zich betrokken bij het reilen en zeilen van de maatschappij. Deelnemen aan het arbeidsproces maakt mensen in onze ogen gelukkiger en geeft meer voldoening dan thuiszitten. Wij proberen hier een steentje aan bij te dragen door mensen in een reïntegratieproces weer onder begeleiding bij ons te laten werken. Ook consulteren we bij invulling van vacatures regelmatig het Arbeidsbureau om (al langer) werkzoekenden een baan te bieden. Verder helpen we studenten graag aan een stageplaats of een tijdelijke baan. Daarnaast ondersteunen we waar we kunnen verschillende maatschappelijke, culturele of sportieve doelen en initiatieven.