Maatschappelijke betrokkenheid

Omdat mensen zo belangrijk voor ons zijn, steunen wij verschillende sociale, culturele of sportieve doelen en initiatieven die passen bij onze missie om de wereld te inspireren met Henri Willig kaas. Zo hebben leden van onze kaasfamilie de afgelopen jaren meegedaan aan de jaarlijkse Dam tot Damloop om geld in te zamelen voor het goede doel Kika, en hebben leden van ons team recentelijk collectes georganiseerd voor de Voedselbank en de oorlogsslachtoffers in de Oekraïne.

Eén van de belangrijkste goede doelen waar wij bij betrokken zijn is de Hart voor Vrouwen actie, in samenwerking met het vrouwennetwerk Inner Wheel Nederland. Met dit goede doel wordt geld ingezameld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Van oudsher waren het de vrouwen die de kaas maakten. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor het succes van de Nederlandse kaas, niet alleen onder de Henri Willig merken maar in het algemeen. Ook binnen ons bedrijf dragen sterke vrouwen bij aan het succes.