Verkoop

Vanuit onze afdeling Verkoop in Heerenveen zijn onze Accountmanagers dagelijks druk bezig hun nationale en internationale klantrelaties te bedienen en uit te bouwen. Onze Hollandse kaasspecialiteiten worden op deze manier naar een grote diversiteit aan klanten gedistribueerd in meer dan 25 landen. Onze mensen op de Verkoopbinnendienst dragen zorg voor de orderafwikkeling en bedienen samen met het Accountmanagement de (internationale) klant. Verder ontplooit de afdeling Verkoop tal van marketingactiviteiten en neemt zij deel aan nationale en internationale vakbeurzen om haar klanten te bereiken.

Wij zijn gewend goed te luisteren naar onze afnemers. Zij vormen de schakel tussen ons proces van kaasmaken en de consument. Zij geven belangrijke feedback op het succes van onze kazen in de markt en ze voelen aan waar de kaasliefhebber om vraagt.

Ons verkoopteam en onze afdeling R&D ondersteunen onze afnemers om nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt te benutten. Uitwisseling van ideeën kan leiden tot ontwikkeling van nieuwe kaassoorten of verbetering van bestaande kazen. In opdracht van en in samenspraak met onze afnemer kunnen we een nieuwe receptuur ontwikkelen in testproductie. Ook kunnen we actief meedenken over marketingstrategieën om nieuwe kazen succesvol te lanceren of om nieuwe markten aan te boren voor bestaande kaassoorten.

Ook vanuit de eigen organisatie worden het verkoopteam en R&D afdeling aangestuurd om te blijven innoveren. Doelstelling is jaarlijks meerdere nieuwe kaassoorten aan het assortiment toe te voegen. Maandelijks worden nieuwe marktontwikkelingen doorgesproken, nieuwe productiemethoden geanalyseerd, resultaten van proeven en onderzoeken doorgenomen en nieuwe ideeën besproken. Vanuit eigen ontwikkeling en samen met onze afnemers hebben we inmiddels ruim 50 kaasvariëteiten gelanceerd.

Verkoop